«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ» ГОМЕРА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.

АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВ

Abstrakt


W artykule podjęto kwestię ideału obywatela w Grecji okresu archaicznego w kontekście formowania państwowości rozumianej w kategorii polis. Autor dokonał analizy poglądów Homera w tej kwestii. Odwoływał się także do opinii Arystotelesa, Platona, Pauzaniasza czy Ksenofonta. Szczególnie dużo miejsca poświęcił wpływom arystokracji okresu archaicznego na rozwój ustroju greckiej polis. Wedle dominujących wówczas opinii obywatel był postrzegany jako wyższa forma człowieka, być może najbliższa ideału. Formowanie owego ideału dokonywało się wraz z rozwojem polis i tego, co zwykliśmy określać mianem „państwowości”.

Słowa kluczowe


polis, archaiczna Grecja, formowanie państwowości, ideał obywatela, Homer

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.