Vol 6 (2007)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1
Karta tytułowa PDF
  2

Artykuły

Konastntyn Wielki na soborze w Nicei według relacji Euzebiusza z Cezarei w "Vita Constantini". PDF
Teresa Wnętrzak 3-10
Misionári, gentes a christianizácia. PDF
Rastislav Koźiak 11-31
Wojna saska karola Wielkiego i jej konsekwencje. PDF
Krzysztof Polek 33-64
Instytucja małżeństwa w świetle intercyz przedślubnych w okresie staropolskim. PDF
Joanna Kuchta 65-75
Bunt długich płaszczy i kapeluszy z szerokim rondem – znamienny symptom upadku ancien régime’u w Hiszpanii w połowie XVIII wieku. PDF
Barbara Obtułowicz 77-110
Sztab polowy Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w latach pierwszej wojny światowej. PDF
Marek Herma 111-121
„Emigracja czy ucieczka” – dylemat krakowskiego „Naprzodu” (1892–1918). PDF
Bernadeta Chlebicka 123-130
rozbudowa i dyslokacja wytwórni silników lotniczych w Polsce (1935–1939). PDF
Mariusz Majewski 131-161

Miscellanea

Spór o dożywocie po Liborym kordyszu jako przyczynek do badań nad dziejami małżeństw w XVII–XVIII wieku. PDF
Joanna Kuchta 163-170
uroczystości rodzinne na dworze sułtana Mahmuda II w świetle raportów dyplomatycznych ambasadora hiszpańskiego w konstantynopolu w latach trzydziestych XIX wieku. PDF
Barbara Obtułowicz 171-184
adam Mickiewicz w turcji i jego współpraca ze Stanisławem Drozdowskim. PDF
Piotr Skałuba 185-193
Harcerska działalność niepodległościowa w Prokocimiu (1946–1952). PDF
Grzegorz Baziur 195-234
O pogłębione studia regionalne Małopolski w XIX i XX wieku. PDF
Szczepan Świątek 235-239

Polemiki-Recenzje-Omówienia

Wojciech Bałus, Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die Moderne. Zur Geschichte der Architektur und der öffentlichen Grünanlagen im 19. Jahrhundert, Stuttgart 2003 (Forschungen zur Geschichte und kultur des östlichen Mitteleuropa, 18). PDF
Hanna Kozińska-Witt 241-242
ute Caumanns, Mathias Niendorf, Von Kolbe bis Kielce. Ein Heiliger, seine Presse und die Geschichte eines Pogroms, W: „Der Fremde im Dorf”. Überlegung zum Eigenen und zum Fremden in der Geschichte. Wyd.: H.-J. Bömelburg, B. Eschmet. Lüneburg 1998. PDF
Hanna Kozińska-Witt 243-244
Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003. PDF
Artur Jachna 245-249
Grzegorz Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 2005. PDF
Grzegorz Warchołek 251-255
Antoni Marszałek, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Łódź 2005. PDF
Ludwik Mroczka 257-260
Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 2000. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 261-264
Dmitrij Wołkogonow, Lenin, Prorok raju, Apostoł piekła, wyd. II, Warszawa 2006. PDF
Marek Herma 265-270
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 271-274
I Warsztaty Historyczno-archiwalne Akademii Pedagogicznej w Krakowie. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 275-278
Podsumowanie działalności Studenckiego koła Naukowego Historyków AP w roku akademickim 2004/2005. PDF
Hubert Chudzio 279-281
Warsztaty Badawcze w Instytucie Historii AP. PDF
Paweł Konieczny 283-284

Kronika

Kronika Instytutu Historii w latach 2004–2006. PDF
Lucyna Kudła 285-290

In Memoriam

Marian Fortuna (1950–2006). PDF
Anna Paciorek 291-293

Spis treści

Spis treści PDF
  294-298


ISSN: 2451-0068