Vol 1 (2015)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  3-4

Od Redakcji

Słowo od Redakcji PDF
  5-6

Artykuły

HEZJOD WOBEC BLISKOWSCHODNIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. PDF
Konrad Pyznar 7-26
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ» ГОМЕРА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ. PDF
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВ 27-45
GDZIE MIESZKALI RAJCY KRAKOWSCY W XIV WIEKU? PDF
Jerzy Rajman 46-89
Ruchomości mieszczan jako atrybuty stratyfikacji społecznej (XVI–XVIII w.). PDF
Franciszek Leśniak 90-106
ELŻBIETA AUSTRIACZKA – KRÓLOWA POLSKA I WIELKA KSIĘŻNA LITEWSKA (1526–1545). PDF
Przemysław Jedrzejewski 107-127
OBECNOŚĆ WOJSK ROSYJSKICH W BOCHNI I WIELICZCE W 1914 ROKU. PDF
Paweł Krokosz 128-153
POLACY – OFICEROWIE ROSYJSKIEJ CESARSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W WALKACH PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ. PDF
Marek Herma 154-166
EMIGRACJA ROSYJSKA W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM. ZARYS PROBLEMU. PDF
Grzegorz Mazur 167-186
«ОБОСНОВАТЬ И УЗАКОНИТЬ ТЕРРОР». ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ИНАКОМЫСЛИЕМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. PDF
ЮЛИЯ КАНТОР 187-195
DROGI POLAKÓW Z ARMII CARSKIEJ DO ARMII CZERWONEJ. PDF
Jakub Wojtkowiak 196-207
NA BAGNETACH TRUDNO SIEDZIEĆ. KRYZYS LEGITYMIZACYJNY PRL. PDF
Marcin Kula 208-224
DAY OF NATIONAL UNITY IN HISTORICAL POLITICS OF RUSSIAN FEDERATION. PDF
Dagmara Moskwa 225-237
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ГОСУДАРЕВА РАТНАЯ ПАЛАТА». PDF
ЛЕОНИД ВЕЛИХОВСКИЙ, ТАТЬЯНА КАНДАУРОВА 238-260

Miscellanea

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ВЕРСАЛЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЬШИ ИЛИ СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИСТОРИКА-СВИДЕТЕЛЯ) PDF
ИНЕССА ЯЖБОРОВСКАЯ 261-171
ОТ «РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА» К РЕАЛЬНОСТИ ФАНТАСМАГОРИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ОБРАЗОВ ПАМЯТИ» В ФИЛЬМАХ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ и АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. PDF
КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ 272-277
ДВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЯЗЫКА ГОРОДА БЕЛОСТОКА. ЗАМЕНГОФ И ВЕРТОВ. PDF
ВИКТОР ЛИСТОВ 278-284
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖУРНАЛЕ «СТАРЫЕ ГОДЫ» (1914–1916). PDF
АНДРЕЙ ЛОМОНОСОВ 285-292

Artykuły recenzyjne

POLEMIKA WOKÓŁ WADOWICKICH KORZENI KAROLA WOJTYŁY. PDF
Konrad Meus 293-308
NOWA KSIĄŻKA O HIPISACH. PDF
Jacek Chrobaczyński 309-330

Recenzje

Andy Merrills, Richard Miles, The Vandals, Wiley Blackwell, Chichester 2010, ss. 368. PDF
Marek Wilczyński 331-340
Christopher Loveluck, Northwest Europe in the Early Middle Ages, c. AD. 600–1150. A comparative archaeology, Cambridge University Press, Cambridge 2013, ss. XXIV + 472. PDF
Krzysztof Polek 341-348
Maciej Ziemierski, Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII – XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 400. PDF
Franciszek Leśniak 349-353
Adam Kucharski, „Theatrum peregrinandi”. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 563. PDF
Agnieszka Słaby 354-359
Waldemar Piasecki, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna historia, tom I (1914–1939) MADAGASKAR, Insignis, Kraków 2015, ss. 9191. PDF
Krzysztof Kania 360-363
Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Polskie Towarzystwo Historyczne, Inowrocław–Toruń 2013, ss. 486. PDF
Mariusz Wołos 364-373
Michael Alfred Peszke, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1946. Koncepcje strategiczne i realia geopolityki, przeł. Tomasz Fiedorek, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2014, ss. 396. PDF
Krzysztof Kloc 374-381

Sprawozdania

Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków”, Nowy Targ, 9–10 marca 2015 roku. PDF
Przemysław Jędrzejewski, Gabriel Szuster 382-386

Bibliografia

Bibliografia. PDF
Mariusz Wołos, Krzysztof Polek 387-406

Nota o Autorach

Nota o Autorach PDF
  407-408


ISSN: 2451-0068