Vol 2 (2016)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis tresci PDF
  3-4

Artykuły

Okcydentalizm i antyokcydentalizm w rosyjskiej tożsamości historycznej PDF
Aleksandr W. Lipatow 5-17
Korespondencja Roberta „Króla” Cartera jako źródło do badań nad mentalnością elity osiemnastowiecznej Wirginii PDF
Paweł Konieczny 18-28
Polityczna integracja w mieście wieloetnicznym: podstawy prawne i ich wpływ na sytuację Żydów we Lwowie po roku 1870 PDF
Heidi Hein-Kircher 29-42
Droga Jerzego Panejki do katedry prawa administracyjnego i nauki administracji na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie PDF
Przemysław Marcin Żukowski 43-75
Charles de Gaulle i jego najbliższe otoczenie w dokumentach ambasady PRL w Paryżu w latach 1958–1960 PDF
Maciej Stanek 76-93
Krakowski drugi obieg druków zwartych w latach 1977–1989 – próba ujęcia statystycznego PDF
Marcin Krzek-Lubowiecki 94-118
Pomorze Zachodnie (do 1945 roku) jako przedmiot badań regionalnych po roku 1989 w Polsce i Niemczech PDF
Paweł Migdalski 119-144
Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym PDF
Przemysław Sołga 145-161

Recenzje

Lisa Demets, Jan Dumolyn, Urban chronicle writing in late medieval Flanders: the case of Bruges during the Flemish Revolt of 1482–1490, “Urban History”, 43 (1) 2016, s. 28–45 PDF
Dawid Gołąb 162-167
Agnieszka Słaby, „Rządzicha oleszycka” – dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014 PDF
Franciszek Leśniak 168-172
Czesław Brzoza, Żydzi Krakowscy w okresie międzywojennym. Wybór dokumentów, Kraków 2015 PDF
Agata Lis 173-181
Kilka uwag i reeksji w związku z pracą Przemysława Dąbrowskiego Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918–1939), Gdańsk 2015 PDF
Przemysław Marcin Żukowski 182-198
Druga strona sojuszu. Ale jakiego? Garść uwag i re$eksji na temat najnowszej książki Anny Zapalec PDF
Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc 199-198

Sprawozdania

Akademicka debata panelowa pt. „Spory o polską politykę zagraniczną w okresie Drugiej Rzeczypospolitej" PDF
Kinga Czechowska 199-204

Bibliografia

Bibliografia PDF
  205-222

Nota o Autorach

Nota o Autorach PDF
  223-224


ISSN: 2451-0068