Vol 4 (2017)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Karta tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  3-4

Od Redakcji

Od Redakcji PDF
  5

Artykuły

Eating Habits and Food of the Monks of Palestine in the 5th – 6th c. PDF
Kamilla Twardowska 6-14
The Kingdom of Hungary and Foreigners. Connection between the State Power and the Foreigners in the Light of Laws and Regulations in Medieval Times PDF
Miloš Marek 15-30
Mityczne wschodnie granice Polski w Chorographia Regni Poloniae a rzeczywistość polityczna w czasach Jana Długosza PDF
Barbara Bielaszka-Podgórny 31-54
Dominions at the Slovakia-Moravian Border – Stability and Transition in the Early Modern Period PDF
Zuzana Lopatková 55-67
Węgrzy w miastach ziemi sanockiej (do połowy XVII w.) PDF
Franciszek Leśniak 68-82
Poľsko-uhorské kontakty protestantov v 16.–17. storočí PDF
Annamária Kónyova 83-95
Ze Lwowa poprzez Włochy, Austrię do odrodzonej Polski – sylwetka i dorobek naukowy O. Romana Fabiana Madury PDF
Wiktor Szymborski 96-121
Niektoré stránky vývoja východného Slovenska a Zakarpatska v dvadsiatom storočí PDF
Stanislav Konečný 122-141
K pohľadu československej diplomacie na poľsko-ruskú vojnu v rokoch 1919–1920 PDF
Ľubica Harbuľová 142-153
Aдміністративне розмежування території підкарпатської русі і словаччини в 1920–1922 роках PDF
Ігор Ліхтей 154-164
Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou a jej odraz v interetnických vzťahoch (1919–1939) PDF
Peter Švorc 165-180

Artykuły recenzyjne

O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii. Uwagi na marginesie książki Norberta Delestowicza PDF
Marcin Danielewski 181-193
Mikrohistoria o wielkiej sprawie. Kilka uwag i refleksji po lekturze PDF
Jacek Chrobaczyński 194-202
Uniwersytet nie tylko polski. Jeden z ostatnich śladów Rzeczypospolitej Jagiellońskiej – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie – nadal czeka na swoją rzetelną monografię. PDF
Przemysław Marcin Żukowski 203-221

Recenzje

Artur Szrejter, Herosi mitów germańskich t. I: Sigurd pogromca smoka i inni Wölsungowie, Warszawa 2015, idem, Herosi mitów germańskich t. II: Sigurd bohater Północy, Warszawa 2016 PDF
Anna Szarek 222-231
Filip van Tricht, The Byzantino-Latin Principality of Adrianople and the Challenge of Feudalism (1204/6–ca. 1227/28): Empire, Venice and Local Autonomy, „Dumbarton Oaks Papers” 68, 2015, s. 325–342 PDF
Dawid Gołąb 232-241

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Mediewistycznego w Leeds PDF
Adrian Szopa 242-245


ISSN: 2451-0068