Vol 12 (2012)

Numer jubileuszowy

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1

Artykuły

Bibliografia zawartości czasopisma „Prace Historyczne” i „Studia Historica” za lata 1962–2012 PDF
Krzysztof Polek 3-76
Kształtowanie się sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej w czasach średniowiecza PDF
Marcin Grabkowski 77-109
Wieś Niegoszowice moją dziedziczną i przezemnie nabytą ... z jej przyległościami, między Krakowem a Krzeszowicami leżącą”, czyli o właścicielach dworu i dóbr niegoszowickich PDF
Kamila Follprecht 110-144
Eksport sprzętu lotniczego do Rumunii (1927-1939) PDF
Mariusz Wojciech Majewski 145-159
Krakowskie Stowarzyszenie im. Róży Rockowej byłych Wychowanków Zakładu Wychowania Sierot Żydowskich PDF
Martyna Grądzka 160-170
Relacje dzieci ostatnich posiadaczy ziemskich województwa krakowskiego jako przykład źródeł kształtujących narrację historyczną o postawach ziemian w okresie okupacji PDF
Marcin Chorązki 171-186
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - stan badań PDF
Tomasz Czop 187-203
Z Krakowa do Kirowa. O pomniku Iwana Koniewa w latach 1987–1991. PDF
Dominika Czarnecka 204-226
Historia i psychologia. Krótki raport o niespełnionym projekcie PDF
Tomasz Ochinowski 227-244

Miscellanea

Wybrane aspekty kwerendy w archiwach rosyjskich Syberii Wschodniej dotyczącej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (1940–1946). PDF
Anna Zapalec 245-251
Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich z dydaktyki historii powstałych w Instytucie Historii WSP/AP/UP w latach 1986-2012 PDF
Agnieszka Chłosta-Sikorska 252-264

Polemiki-Recenzje-Omówienia

Jerzy Gordziejew, Komisje porządkowe cywilno-wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789-1792), Kraków 2010 PDF
Przemysław Jędrzejewski 265-268
Karolina Grodziska, Krakowianki zapomniane. O neizwykłych paniach pochowanych na cmentarzu Rakowickim (1803-1920), Oficyna Wydawniczo-Drukarska Secejsa, Kraków 2011 PDF
Karolina Szlęzak 269-271
Krzysztof Tracki, Ostatni kanclerz litewski Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792, Wydawnictwo Czas, Wilno 2007 PDF
Piotr Magiera 272-274
Версальско-вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг ., отв. ред. Е.Ю. Сергеев, Институт всеобщей истории Российской Aкадемии Наук, Москва 2011, ss. 313. PDF
Władimir Niewieżyn 275-279
Wkład osiągnęć polskiej nauki i techniki do dziedzctwa światowego, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa, 2009 PDF
Łukasz Tomasz Sroka 280-283

Sprawozdania

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w roku akademickim 2010/2011 PDF
Adrian Szopa 284-289
Inwentaryzacja grobów i kwater wojennych. Sprawozdanie z obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP w powiecie brzeskim w 2011 roku PDF
Paweł Czernich, Krzysztof Śmigielski 290-294

Od Redakcji

Od Redakcji PDF
  295

Spis treści

Spis treści PDF
  296-298


ISSN: 2451-0068