Vol 9 (2010)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1

Artykuły

Księgozbiór prywatny neapolitańskiego biskupa Michele Natale – ofiary terroru w roku 1799 PDF
Andrzej Dróżdż 3-23
Farsa wyborów parlamentarnych jako zaprzeczenie systemu przedstawicielskiego w dobie década moderada (1844–1854) w Hiszpanii. PDF
Barbara Obtułowicz 24-40
Działalność Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w latach 1918−1939 w świetle rocznych materiałów sprawozdawczych PDF
Iwona Kawalla 41-55
Rozwój motoryzacji w Polsce w latach 1919–1930 PDF
Mariusz Wojciech Majewski 56-77

Miscellanea

Powstanie i działalność Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie (1903-1914). PDF
Lucyna Kudła 78-84
Artur Jaryczewski (1863-1932) - twórca mykologii rosyjskiej. PDF
Anna Radzik 85-93
Przygotowania do uroczystości jubileuszowych Nowej Huty i Hity im. Lenina w świetle badań archiwalnych (lata 1959-1974). PDF
Paweł Mazur 94-99
Patriotyzm wspłóczesnej młodzieży w świetle badań. PDF
Janina Mazur 100-108

Polemiki-Recenzje-Omówienia

Julia M.H. Smith, Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500–1000. Nowe ujęcie , tł. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, 353 ss. PDF
Urszula Sułkowska 109-116
P. Burke, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, tł. R. Pucek, M. Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 359 ss. PDF
Urszula Sułkowska 117-128
M. Bilgin, Britain and Turkey in the Middle East: Politics and Influence in the Early Cold War Era, Tauris Academic Studies, London–New York 2008, 323 ss. PDF
Joanna Janus 129-133
Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. l ucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, 260 ss. PDF
Grzegorz Chomnicki 134-139

Sprawozdania

Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP w roku akademickim 2008/2009. PDF
Hubert Chudzio 140-145
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego na obozie naukowym w powiecie nowosądeckim. PDF
Hubert Chudzio 146-147

Kronika

Kronika życia naukowego Instytutu Historii VII–XII 2008. PDF
Lukasz Tomasz Sroka 148-152

Spis treści

Spis treści. Contents PDF
  153-156


ISSN: 2451-0068