Vol 15 (2013)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Artykuły

Motywy orientalne w greckim malarstwie wazowym okresu geometrycznego (Kronika Geometryczna). PDF
Marek Jakisz 3-41
Słonie bojowe w antycznych traktatach wojskowych. PDF
Daniel Budacz 42-56
Parafia św. Mikołaja w Boćkowicach w okresie przedrozbiorowym. PDF
Marcin Grabkowski 57-65
Próby unowoczesnienia administracji lokalnej, przemysłu i rewitilizacji miast w województwie krakowskim w dobie stanisławowskiej (1764-1795). PDF
Przemysław Jędrzejewski 66-88
"Małżonce mojej za życzliwość zaś jej i pracę ..."- w kręgu rodziny Franciszka Marcina Wolskiego. PDF
Justyna Wieczorek 89-102
Nowosądecka Rada i Wydział Powiatowy "pod rządami chłopów" w 1909 roku. PDF
Łukasz Połomski 103-120
Uposażenie aststentów starszych w polskim państwowym szkolnictwie akademickim (od 1 października 1923 do 31 stycznia 1934 roku). PDF
Jaroslaw Jastrzębski 121-142
Szkolmictwo handlowe w Krakowie w latach 1918-1939. PDF
Iwona Kawalla 143-161
Oblicze ideowo-polityczne Klubu i Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi w latach 1937-1939 w świetle prasy. PDF
Ewa Fogelzang-Adler 162-174
Dydaktyka historii na Uniwersytecie pedagogicznym (Wyższej Szkole Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej) w Krakowie w okresie przemian edukacyjnych. PDF
Janina Mazur 175-191
Źródła pisane w służbie archeologii. Przypadek Amazonii. PDF
Beata Golińska 192-209

Miscellanea

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń - powstanie instytucji i jej zbiory. PDF
Anna Hejczyk 210-218
Interpersonalizacja procesu kształcenia i mobilność jaki ważne elementy rozwijania komoetencji studentów studiów historycznych. PDF
Marek Wilczyński 219-231
Projekt Archeologiczny Nakum. Raport z polskich badań archeologicznych na stanowisku Nakum e Gwatemali w sezonie 2006-2013. PDF
Beata Golińska 232-241

Recenzje

M. Dębowska, Klasztor Norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012. PDF
Agnieszka Baran 242-247
k. Stasiewicz, Barbara Sanguszkowa i Eżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł, Olsztyn 2010. PDF
Urszula Kicińska 248-252
A. Skrzypietrz, Królewscy synowie-Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011. PDF
Agnieszka Słaby 253-256
Ks. W. Muszalski, Uwgi z życia szkolneg. Pamiętnik radomskiego katechety z lat 1917-1919, wstęp i opracowanie I. Krasińska, M. Stawiak-Ososińska, Kielce 2012. PDF
Ewa Danowska 257-261
S. Pijaj, Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w. (skład-organizacja-funkcjonowanie), Kraków 2011. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 262-266
Sozial-reformatorisches Denken in den bohemischen Landern 1848-1914, Hrsg. L. Fasora, J. Hanus, J. Malir, Munchen 2010. PDF
Hanna Kozińska-witt 267-269
W. Szatkowski,Goralenvolk. Historia zdrady, Zakopane 2012. PDF
Gabriel Szuster 270-276

Sprawozdania

"Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza do XX wieku ". PDF
Karolina Szlęzak, Przemysław Jędrzejewski 277-281
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: "Korczak. Polish-Jewish communion of place, culture and memory". PDF
Hanna Gębik 282-285
Sprawozdanie z konrefencji "Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych (od czasów nowożytnych do współczesności). Charakterystyka i interpretacja". PDF
Katarzyna Śledziak 286-289
"Pandemie, epidemie i zaray a historia. Metody badań oraz gospodarcze, społecze i kulturowe konsekwencje ich występowania w dziejach (od średniowiecza po XX wiek)". PDF
Karolina Szlęzak, Przemysław Jędrzejewski, Gabriel Szuster 290-295

Bibliografia

Bibliografia PDF
Krzysztof Polek 296-318

Od Redakcji

Od Redakcji PDF
  319

Spis treści

Spis treści PDF
  320-323


ISSN: 2451-0068