Vol 5 (2007)

Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Spis treści

Karta tytułowa

Spis treści PDF
  1-2

Miscellanea

Wstęp PDF
Jerzy Rajman 3-5
Piastowie wobec premonstratensów i innych form kanonikatu reguralnego w XII wieku. PDF
Józef Dobosz 6-18
Okoliczności fundacji klasztoru norbertanek w Stołpie-Żukowie pod Gdańskiem. PDF
Błażej Śliwiński 19-35
Początki klasztoru norbertanek w Płocku. PDF
Marek Stawski 36-51
Jeszcze o początkach rybnickiej fundacji norbertanek. PDF
Monika Kopka 52-57
Nowożytne relacje o początkach klasztoru na Zwierzyńcu. PDF
Jerzy Rajman 58-65
Duchowość premonstratenska a reforma gregoriańska w Polsce. PDF
Grzegorz Ryś 66-74
Stosunek Piastów opolskich do klasztoru norbertanek w Rybniku/Czarnowasach w średniowieczu. PDF
Wojciech Dominiak 75-83
Latyfundium klasztoru żukowskiego w średniowieczu. PDF
Marek Smoliński 84-97
Nie tylko causa Vortret. O wzajemnych kontaktach wrocławskich premonstratensów i kanoników reguralnych w średniowieczu. PDF
Anna Pobóg-Lenartowicz 98-109
Dokumenty do dziejów sląskich premonatratensów i premonstrantek zachowane w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. PDF
Roman Stelmach 110-134
Wizytacje opackie klasztorów norbertańskich "grupy ołbińskiej" (do połowy XVI wieku). PDF
Dariusz Karczewski 135-147
Późnośredniowieczne próby reform we wrocławskim opactwie św. Wincentego. PDF
Dariusz Misiejuk 148-158
Związki norbertanów z Uniwersytetem Krakowskim na tle innych zakonów w okresie średniowiecza. PDF
Krzysztof Kaczmarek 159-170
Prepozytura premonstratensów w średniowiecznymBytomiu. PDF
Jan Drabina 171-182
Tradycja liturgiczno-muzyczna norbertanek ze Zwierzyńca w świetle graduału z 1527 r. PDF
Jolanta Byczkowska-Sztaba 183-196
Życie norbertanek żukowskich w wieku XV i na początku XVI stulecia. PDF
Beata Możejko 197-208
Rzecz o życiu i śmierci na wzgórzu klasztornym w Strzelnie (XII-XVI w.). PDF
Krystna Sułkowska-Tuszyńska 209-221
Norbertańscy święci i błogosławieni w Księdze żywotów świętych dedykowanej ksieni Dorocie Kąckiej z klasztoru na Zwierzyńcu. PDF
Jolanta Gwioździk 222-234
Rekonstrukcja stroju zakonnego na podstawie XVII-wiecznejkroniki sióstr norbertanek. PDF
Maciej Mączyński 235-241


ISSN: 2451-0068