Integracja międzynarodowa Europy Środkowej w myśli politycznej obozu narodowego w czasie II wojny światowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/24504475.16.11

Słowa kluczowe:

obóz narodowy, II Rzeczpospolita, Europa Środkowa, II wojna światowa

Abstrakt

W czasie II wojny światowej obóz narodowy propagował ideę imperialną i koncepcję bloków państw narodowych na czele z Polską. Jako imperium Polska mogła przeciwstawić się skutecznie imperializmowi Niemiec i ZSRR. Idea federacyjna rządu narażała Polskę na agresję ze strony sąsiednich mocarstw i utratę jej historycznych ziem na rzecz sąsiednich narodów. Była zagrożeniem dla państwa narodowego. Prowadziła do jego osłabienia przez struktury ponadnarodowe. Na historycznych ziemiach Polski mogło istnieć tylko państwo polskie. W Europie Środkowej miał powstać antyniemiecki blok państw narodowych pod jej kierownictwem. Współpraca z ZSRR była możliwa pod warunkiem poszanowania niezależności Polski i jej granic.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-15

Jak cytować

Miszewski, D. (2023). Integracja międzynarodowa Europy Środkowej w myśli politycznej obozu narodowego w czasie II wojny światowej. Res Gestae, 16, 185–218. https://doi.org/10.24917/24504475.16.11

Numer

Dział

Artykuły