Wybrane aspekty kwerendy w archiwach rosyjskich Syberii Wschodniej dotyczącej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (1940–1946).

  • Anna Zapalec Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: Deporyacje ludności polskiej w głąb ZSRR, kresy w latach 1940-1946
Opublikowane
2015-01-24
Jak cytować
ZapalecA. (2015). Wybrane aspekty kwerendy w archiwach rosyjskich Syberii Wschodniej dotyczącej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (1940–1946). Res Gestae, 12, 245-251. https://doi.org/10.24917/1854
Dział
Miscellanea