Od Redakcji

  • Krzysztof Polek Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Anna Zapalec Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Abstrakt

Biogramy autorów

Krzysztof Polek, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Zapalec, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Opublikowane
2014-03-13
Jak cytować
PolekK., & ZapalecA. (2014). Od Redakcji. Res Gestae, 15, 319. https://doi.org/10.24917/2243
Dział
Od Redakcji