Trudności materialne ubogiej wdowy na progu epoki kapitalistycznej w Hiszpanii.

  • Barbara Obtułowicz Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: życie codzienne, historia społeczna, kultura materialna

Abstrakt

Biogram autora

Barbara Obtułowicz, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Opublikowane
2015-07-03
Jak cytować
ObtułowiczB. (2015). Trudności materialne ubogiej wdowy na progu epoki kapitalistycznej w Hiszpanii. Res Gestae, 4, 174-194. https://doi.org/10.24917/2462
Dział
Miscellanea