Z działalności sportowej i wojskowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wieliczce w latach 1892–1939 (1948). Cz. 1

  • Paweł Krokosz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: Wieliczka, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Stałe Drużyny Sokole, sport, skauting, pierwsza wojna światowa

Abstrakt

The article is devoted to the sports and military activities of the Polish Gymnastic Association „Sokół” in Wieliczka in years 1892–1939 (1948). The statutory activity of the organizationwas conducting gymnastics exercises for its members and pupils of local schools.  In „Sokół” many other sports disciplines were present, including cycling, soccer, or tennis. Before World War I the Permanent Sokół Teams – military troops – were formed in the organization. In 1914 members of the Permanent Sokół Teams were included in the Polish Legions of Józef Piłsudski and took part in front battles. The Polish Gymnastic Association „Sokół” in Wieliczka was also the initiator of local scouting and subsequently the Association took care of scouting. After World War II, the organization resumed its activity for a short time. In 1948 the communistauthorities forbade the Polish Gymnastic Association „Sokół” in Wieliczka conducting its activity and the same year the organization was finally abolished. It should be emphasized thatduring the years of its existence „Sokół” in Wieliczka played a leading role in sports and independence activity in the city.
Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
KrokoszP. (2019). Z działalności sportowej i wojskowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wieliczce w latach 1892–1939 (1948). Cz. 1. Res Gestae, 7, 22-45. https://doi.org/10.24917/4809
Dział
Artykuły