Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/24504475.16.15

Słowa kluczowe:

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, sprawozdanie, konferencja naukowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono relacje z trzech sekcji zorganizowanych w ramach IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, stanowiącego forum wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów świata, zaangażowanych w studia nad dziejami Polski. Wydarzenie to odbyło się w Krakowie w dniach 19-22 października 2022 roku. W pierwszej kolejności opisano panel poświęcony instytucjom wspierającym, promującym i upowszechniającym badania nad historią i dziedzictwem kulturowym Polski. Następnie krótko opisano panel doktorancki, którego tematyka oscylowała wokół zderzenia kultur na przykładzie polskiej emigracji. Jako ostatnia przedstawiona została sekcja archiwalna, podczas której można było dostrzec perspektywy rozwoju archiwistyki i zarządzania dokumentacją w poszczególnych państwach (m.in. w Estonii i Niderlandach).

Pobrania

Opublikowane

2023-07-15

Jak cytować

Radziejewska, A. (2023). Sprawozdanie z IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kraków, 19-22 października 2022. Res Gestae, 16, 250–254. https://doi.org/10.24917/24504475.16.15

Numer

Dział

Sprawozdania